petak, 18. svibnja 2012.

страница од дневник

Скинав страница од дневник
во лавиринт се изгубив
чекав пустината да запее
со свилен конец преврзав рани
тишината ја скршив на мали коцки
а жалев за страница 
од мојот дневник
и што вредат овие години со знаење
кога не знам што доаѓа утре
и дали со тебе почнува нова епоха.