nedjelja, 8. rujna 2013.

црни цветови

Паѓа ноќ
тонам во длабок сон 
црни цветови растат во мојата душа
не заради тебе што си одиш
заради другите што остануваат во мојот живот
тежок чекан е злобата
фрлена од гневните на невините
црни цветови се вијат во мојата душа
сега сум сигурна 
во сон ќе ги пресечам ластарите.