nedjelja, 10. kolovoza 2014.

убави очи

Луѓето ги знаат моите ведри очи, 
а јас ги познавам своите тажни очи 
остави ја злобата, дојди со мене
ќе посадиме малку добрина 
во оваа денешност 
што се купува со пари
луѓето што попат ги среќаваме
се како сончогледи 
тие ги знаат моите, твоите, нашите убави очи.