srijeda, 28. siječnja 2015.

во гробот на волшебникот

Тука сум иако не ме гледаш
Во гробот на волшебникот
Од телото ми никнат лилјани
Ми растат крилја, 
А не можам да полетам
Ме гризе тагата
Што не ја собира во слободен стих
Тука сум иако не ме гледаш
Во гробот на волшебникот
Ми шушкаат книгите.

srijeda, 14. siječnja 2015.

жалните врби плачат за мене

Фрлам пепел во реката
Тишината ме озборува
Пријателите ми го кријат сонцето
Одам пеш барајќи
Еден непостоечки рај
Се лутам
Што последната прегратка
Беше големо збогум,
А на кејот
Жалните врби плачат за мене.