srijeda, 14. siječnja 2015.

жалните врби плачат за мене

Фрлам пепел во реката
Тишината ме озборува
Пријателите ми го кријат сонцето
Одам пеш барајќи
Еден непостоечки рај
Се лутам
Што последната прегратка
Беше големо збогум,
А на кејот
Жалните врби плачат за мене.

Nema komentara:

Objavi komentar