srijeda, 28. siječnja 2015.

во гробот на волшебникот

Тука сум иако не ме гледаш
Во гробот на волшебникот
Од телото ми никнат лилјани
Ми растат крилја, 
А не можам да полетам
Ме гризе тагата
Што не ја собира во слободен стих
Тука сум иако не ме гледаш
Во гробот на волшебникот
Ми шушкаат книгите.

Nema komentara:

Objavi komentar