četvrtak, 14. rujna 2017.

во мене е вечноста

Во мене е вечноста
што не може да се допре со поглед.

Бегам од моите луѓе 
што веќе не ги поседувам, 
во овој живот под ѕвезди што се ронат, 
во ова поле со неспокој, 
во бескрај со нишан од желби. 
Составувам коцки за минимум среќа,
меѓу прстите ми се раѓаат стихови 
од празни зборови, 
и во сон чекорам тивко, 
а во мене е вечноста 
создадена со раката на уметноста. Nema komentara:

Objavi komentar