ponedjeljak, 22. veljače 2010.

скриена дарба

Знам дека не ме бидува за ништо
дека сум антиталент
за пеење и пишување
знам дека од моето врескање
ѕидовите сакаат да побегнат
во соседниот град
или барем во соседниот двор
творештвото ми е дрво без корен
на другите не знам да им ласкам
а најпознатиот волшебен збор
скоро и да не го употребувам
јас сум немирна вода
јас сум спонтан човек
и штом ќе помислиш дека сум неспособна
со добра волја
каменот на Сизиф
ќе го турнам на удолница
изнанадувам кога најмалку очекуваш
тоа е скриената дарба
што ја наследив од самата себе.

Nema komentara:

Objavi komentar