utorak, 22. veljače 2011.

бела книга

Ти си бела книга
со триесет лета
знаеш повеќе од мене
а помалку од другите
не биди слеп
и во рајот
луѓето шетаат
со врзани раце
не биди скромен
зборувај од срце
за да те почитувам како бог
ти си бела книга
со корица од црна тантела
не биди смешен
и љубовта умира по многу неверства
не биди дете
не давај ми
погрешни слики и впечатоци
ти си бела книга
со триесет зими.

Nema komentara:

Objavi komentar