petak, 7. studenoga 2014.

нашата куќа

Поминав покрај нашата куќа, 
за двесте луѓе. 
Знаев дека е празна и пуста. 
Патот што со врзани очи 
можев да го поминам, 
сега е обраснат со трева.
Бев до нашата голема куќа, 
што со труд и љубов ја градевме, 
сега сум сигурна, 
никој од нас нема да се врати таму. 

Nema komentara:

Objavi komentar