nedjelja, 22. veljače 2015.

се плашам

Се плашам дека секој нареден ден
Ќе биде здодевен како недела
Ќе донесе емотивен студ
Или земјотрес од спомени
Ќе паднат маските
Ќе се разобличат лицата
Се плашам дека секој нареден ден
Некој поволен ветар ќе ме однесе
На своите силни раце.

Nema komentara:

Objavi komentar