utorak, 30. lipnja 2015.

богати аматери

Ние сме аматери
богати во душата,
пред нас луѓето
се отворени весници,
ги читаме меѓу редови,
на денот не му даваме
да оди рано в постела,
ние сме богати аматери
оставаме трајни вредности
за својот народ,
ако не купите од нашата фантазија
ќе си земам за право да полудам.

Nema komentara:

Objavi komentar